Aicinām iesniegt pētniecības projektu pieteikumus!

28.07.2020 valdība apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr. 2, kuros galvenās izmaiņas ir:

 1. kompetenču centru 4.kārtas programmu pagarina līdz 31.12.2023
 2. jauniem pētniecības projektiem pieejams finansējums

Tuvākā padomes sēde, kurā plānots skatīt jaunu pētniecības projektu pieteikumus, paredzēta 2020.gada novembra otrajā pusē. Šajā sēdē pieejamais ERAF:

 1. Nozares projektiem – ne vairāk kā 226,943.22 EUR
 2. Starpnozaru projektiem – ne mazāk kā 260,610.08 EUR
 3. Kopā: 487,553.30  EUR

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 09.11.2020, sūtot zemāk minēto dokumentu komplektu uz armands.lejas-krumins@lpuf.lv, cc: evita.jaunozola@fidea.lv
 
Iesniedzamie dokumenti:

 1. pieteikuma forma;
 2. tāme;
 3. prezentācija;
 4. pēdējo 3 gadu pārskati;
 5. mazo, vidējo komersantu deklarācija, kas balstīta uz pēdējā noslēgta finanšu gada datiem;
 6. citi pamatojošie dokumenti, ja attiecināms.

Rekomendējošie nosacījumi:

Ieteicamais projekta ilgums: ~ 1-1,5 gadi
Ieteicamais projekta lielums: EUR: 100-200 t. EUR (attiecināmās izmaksas)
Paredzamais pētījuma uzsākšana: ne ātrāk kā 01.12.2020 līdz 30.06.2022 (maksimums)
Priekšroka starpnozaru pētījumiem.
Pētījuma īstenotājam/-iem nedrīkst būt nodokļu parādi.
Pētījumu īstenotājam/-iem nedrīkst būt grūtībā nonākuša statuss.
Eksperimentālai izstrādei: jāsastāda vismaz 25% no kopējā pētījuma budžeta (attiecināmajām izmaksām).