LPKC PROJEKTA ĪSTENOTĀJU VEIKTĀS AKTIVITĀTES LAIKA PERIODĀ 17.08.2019-16.11.2019