Atbalsta intensitāte

 

 

Mazie

Vidējie

Lielie

Rūpnieciskie pētījumi

+ ja ir efektīva sadarbība vai publicēti rezultāti

70%

+10%

60%

+15%

50%

+15%

Eksperimentālā izstrādne

+ ja ir efektīva sadarbība vai publicēti rezultāti

45%

+15%

35%

+15%

25%

+15%

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP)

70%

60%

50%

(Ministru kabineta noteikumu Nr.2  6. panta 80. punkts)