Atveseļošanās fonda investīcijas programma “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai kompetences centru ietvaros”

2022.gada 5.jūlijā Ministru kabineta sēdē ir apstiprināta Atveseļošanās fonda investīcijas programma “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai kompetences centru ietvaros”, kuras mērķis ir nodrošināt pārejas finansējuma piešķiršanu Kompetences centriem, lai varētu nodrošināt pētniecības un attīstības projektu īstenošanu jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādei.

Atbalsta programmas kopējais finansējumu 25 miljoni EUR.