LPKC izsludina atkārtotu konkursu uz LPKC Projektu atlases padomes locekļa vakancēm

LPKC izsludina atkārtotu konkursu uz LPKC Projektu atlases padomes locekļa vakancēm:

Prasības pretendentiem

1.Nozares komersantiem:

-) augstākā izglītība un vismaz 5 gadu pieredze pārtikas ražošanas uzņēmuma vadībā

vai

-) augstākā izglītība pārtikas nozarē.

Doktora grāda ieguvējiem vai doktorantūras studentiem tiks dota priekšrocība.

 

2.Zinātniskā virziena vadītājiem:

-) doktora grāds pārtikas, ķīmijas, zināšanu ietilpīgas bioekonomikas, biomedicīnas,

medicīnas, biofarmācijas vai biotehnoloģijas zinātnēs vai radniecīgās zinātnēs

 

3.Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvjiem:

-) maģistra vai zinātņu doktora grāds pārtikas, ķīmijas, zināšanu ietilpīgas

bioekonomikas, biomedicīnas, medicīnas, biofarmācijas vai biotehnoloģijas zinātnēs vai

radniecīgās zinātnēs;

 

4.Starpnozaru ekspertiem:

-) 5 gadu pieredze citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju vadībā;

Doktora grāda ieguvējam vai doktorantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Pretendentiem, kuriem būs iepriekšēja pieredze darbā kompetences centrā projektu

vērtēšanā, tā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

CV lūgums sūtīt uz e-pastu armands.lejas-krumins@lpuf.lv vai iesniegt klātienē Latvijas Pārtikas kompetences centrā, Republikas laukumā 2, Rīgā līdz 2023.gada 3.janvārim.