Papildus informācija

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim;

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR;

 

Latvijas Pārtikas kompetences centra direktors Armands Lejas-Krūmiņš

tālr. 67808968

 

e-pasts armands.lejas-krumins@lpuf.lv