Projekta numurs: 1.2.1.1/16/A/004

Projektu "LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS" realizē SIA "Latvijas Pārtikas kompetences centrs".

Projekta numurs: 1.2.1.1/16/A/004


Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
  • glabāšanas iepakojuma pētījumi;
  • glabāšanas laiku un nosacījumus uzlabojošas tehnoloģijas;
  • Jauni produkti plašākām tirgus preferencēm.
 1. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
  • pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
  • lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
  • jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kopējais projekta apmērs: 4 898 020.74 EUR, t.sk. ERAF 2 990 156.29 EUR, privātās investīcijas 1 907 864.45 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2016 – 31.12.2018.

Sasniegtie rādītāji:

 • atbalstīto pētījumu skaits – 30
 • atbalstīto komersantu skaits – 30
 • izstrādātas jaunas tehnoloģijas - 23
 • izstrādāti jauni produkti – 182

 

Īstenotie Projekti:

Īstenotājs

Projekts

Projekta nosaukums angļu valodā

LPKS "Augļu nams"

Jaunas augļu uzglabāšanas tehnoloģijas

New storage technologies for fruit crops

SIA " Kronis"

Gatavie produkti un mērces inovatīvā iepakojumā pasaules tirgiem

Ready meals and condiments in innovative packaging for world markets

SIA " Milzu!"

"MILZU!" graudaugu pārslu iepakojumā paredzētās bērnu rotaļlietu ekosistēmas izpēte un izstrāde pārtikas produktu pievienotās vērtības palielināšanai

Research and development of children's toy ecosystem in MILZU! cereal flakes packaging to increase the value added of food products

SIA " Milzu!"

"MILZU!" jaunu graudaugu produktu receptūru izpēte

"MILZU! development of new cereal product recipes

SIA "Piejūra"

Koekstrūzijas metodes pielietošana produktu ražošanā

Co-extrusion method application in food processing

SIA "Piejūra"

Ražošanā esošo blakusproduktu izmantošana citu produktu ražošanā (pastēšu, ziežu utt.) ar noteiktu derīguma termiņu

The processing of by-products into other foods (pâtés, pastes, etc.) with a specified shelf life.

SIA "Skai Baltija"

Ķirbju piedevas no blakusproduktiem izstrāde

Development of pumpkin additive and powder from by-products

SIA "Karavela"

Skumbriju konservu ražošanas blakusproduktu pārstrāde

Processing of by-product from canned mackerel production line

SIA "Karavela"

Jauna, augstvērtīga zivju konserva veida izstrāde, izmantojot Baltijas jūras izejvielu: reņģes un brētliņas

Development of new, high-value canned fish products using Baltic Sea fish: Baltic herring and sprats.

SIA "Auravia Latvia"

Noturīgu organisko savienojumu biotehnoloģiska noārdīšana pārtikas rūpniecības notekūdeņos

Recalcitrant organic chemical degradation in food production waste water using biotechnological methods.

SIA "Baltic Dairy Board"

Laktozi saturoša piena un sūkalu permeāta enzimātiskā biokonversija produktos ar palielinātu vērtību

The enzymatic bioconversion of lactose containing milk and whey 
permeate to products with added value

SIA "Conelum"

SIA "Apply"

EloSCOPE C

EloSCOPE C

SIA "Compaqpeat"

Jauna produkta izveidošana no jau reģistrētiem jauniem produktiem AdMina® un MiCo®

Creating a new product from already registered new products AdMina® and MiCo® (gaidu apstiprinājumu tulkojumam no projekta īstenotāja)

SIA "Kronis"

Inovatīva pieeja produktu izpētei un to pielāgošanai jauniem ražošanas procesiem atkarībā no mērķa tirgus

An innovative approach to product research and adaptation to new manufacturing processes dependent on target markets

AS "Dobeles dzirnavnieks"

Pastas ražošanas līnijas parametru izstrāde jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Development of parameters for pasta production line to introduce new products in production

SIA "SQUALIO Cloud Consulting"

AS "Balticovo"

SIA "ABC software"

Dējējvistu uzraudzības, olu ražošanas produktivitātes prognozēšanas un izmaiņu agrīnas atklāšanas sistēmas novērtēšana un tehnoloģiskās pamatnes izveide

Assessing and laying the technical foundation for a system to monitor laying hens, forecast the productivity of egg production and discover changes early

SIA "Felici"

Tehnoloģijas izstrāde jaunam musli GRACI produktam ar uzlabotu struktūru, konsistenci, uzturvērtību un uzglabāšanas īpašībām

Technology development for a new muesli GRACI product with improved structure, consistency, nutritional value and storage properties

SIA "RicBerry"

ZS "Strēlnieki"

Inovatīvu enerģijas produktu grupas (ar augstu enerģētisko un nozīmīgu bioloģiski aktīvo vielu vērtību) radīšana

The creation of innovative energy-boosting product group (with a high energetic value and content of important biologically active substances).

SIA "Zippy Vision"

SIA "Mak IT"

AS "Dobeles dzirnavnieks"

Datorredzē un datu zinātnē balstīta kvalitātes kontroles un vadības risinājuma izstrāde pārtikas rūpniecībai

Computer vision and data science based quality control and management solution for food manufacturing industry

AS "Sistēmu inovācijas"

Smiltsērkšķu ogu bezatlikumu pārstrādes metodoloģijas izstrāde

Elaboration of methodology of Sea Buckthorn berry residue free processing.

AS "Dobeles dzirnavnieks"

Jaunu produktu izstrāde AS "Dobeles dzirnavnieks""

New products development in JSC "Dobeles dzirnavnieks"

AS "Rīgas Piena kombināts"

Alternatīvo izejvielu izmantošana piena produktu ražošanā

Usage of alternative raw materials in dairy production

AS "Sistēmu inovācijas"

Kontrolētas izdalīšanās uztura bagātinātāju ražošanas procesu izstrāde

Development of production of controlled rate eluation of food supplements

SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija"

Veselīgu uzkodu un konditorejas produktu attīstība

Healthier snacks and sweet pastry product development

SIA "Staburadzes konditoreja"

Sāļās un saldās konditorejas produktu uzglabāšanas risinājumi

Sweet pastry and convenience food storing solutions

SIA "HansaMatrix Innovation"

SIA "Lightspace Technologies"

AS "HansaMatrix"

Robotu redzes 3D attēlu strukturētās gaismas projektors ar pielietojumu (pārtikas) rūpniecības automatizācijā

Structured light projection engine for 3D machine vision with use in (food) industry automatization.

SIA "Lat Eko Food"

Jaunas, augstas pievienotās vērtības, produktu grupas izstrāde uzņēmumā "Lat Eko Food"

New, high value added, product group development at Lat Eko Food Ltd.

SIA "Baldones lauki"

Sarkano biešu un ābolu kompleksās pārstrādes tehnoloģijas radīšana inovatīvo produktu ražošanai cilvēka veselībai

Development of red beetroot and apple complex processing technology to  innovative health  food  manufacturing

SIA "SQUALIO Cloud Consulting"

AS "Balticovo"

Olu ražošanas produktivitātes uzskaites sistēmas novērtēšana un optimizēšana

Evaluation and optimisation of the system for measuring the productivity of egg production

SIA "Chocolette Confectionary"

Pazeminātas kaloritātes šokolādes masas tehnoloģija

Reduced calority chocolate mass technology