Šobrīd pieejamās atbalsta programmas

1.      Atbalsts MVK finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: līdz 50 % no sagatavošanas izmaksām (nepārsniedzot 100 000 EUR akciju emisijai un       20 000 EUR parādu vērtspapīru emisijai)

Atbalstāmās darbības: Dokumentācijas sagatavošana akciju vai parāda vērstpapīru emisijai biržā.

Sīkāka informācija: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-1-1-3-k-2

2.      Jaunuzņēmumu atbalsta programmas

Atbalsta saņēmēji: jaunuzņēmumi

Finansējums: līdz 200 000 EUR 3 gadu laikā (saskaņā ar de minimis nosacījumiem)

Atbalstāmās darbības:

-) atbalsts augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei (atbalsta intensitāte -45%)

-) atbalsts VSAOI fiksētā maksājuma veikšanai

-) IIN atlaide

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/jaunuznemumu-atbalsta-programmas/apraksts

3.      Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: līdz 4 000 EUR, atbalsta intensitāte – 70%

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/jaunuznemumu-daliba-izstades/apraksts

4.      Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: 25 000 EUR, atbalsta intensitāte 25-85%

Atbalstāmās darbības: atbalsts jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/inovaciju-vauceri/apraksts

5.      Eksporta atbalsta darbības

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: 20 000 EUR (kalendārajā gadā), atbalsta intensitāte – 50%

Atbalstāmās darbības: dalība starptautiskās izstādēs, konferencēs, kontaktbiržās, publicitāte ārvalstu medijos u.c.

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/eksporta-atbalsta-darbibu-pieteikums

6.      Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: -25 000 EUR gadā, atbalsta intensitāte – 50%

Atbalstāmās darbības: atbalsts, lai apliecinātu, ka ražotne, produkts, process, pakalpojums atbilst mērķa tirgos noteiktām prasībām (ekspertīžu izmaksas u.c.).

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/atbalstamas-darbibas/razotnu-produktu-atbilstibas-novertesana

7.      Dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos

Atbalsta saņēmēji: MVK

Atbalsta intensitāte: 100 %

Attiecināmās izmaksas: ekspozīcijas laukuma noma, stenda izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas materiālu transportēšanas izmaksas u.c.

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/atbalstamas-darbibas/daliba-liaa-nacionalajos-stendos

8.      Atbalsts darbinieku apmācībām

Atbalsta saņēmēji: vidējie un lielie komersanti

Finansējums: 250 000 EUR, uz katriem 8 000 EUR atbalsta apjoma tiek apmācīta viena ne-unikāla persona, atbalsta intensitāte 50% (lielajiem ) - 60 % (vidējiem komersantiem)

Atbalstāmās darbības: atbalsts dalībai apmācībās, kuras organizē LIAA vai kuras notiek ārvalstīs

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/atbalsts-darbinieku-apmacibam/apraksts

9.      MVK instrumenta atbalsts

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: 50 000 EUR

Atbalstāmās darbības: atbalsts tehniski ekonomiskai priekšizpētei dalībai programmā “Apvārsnis 2020”

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/mvk-instrumenta-atbalsts

10.       Norvēģijas finanšu instrumenti:

 

-) Atklāts konkurss “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: 200 000 – 600 000 EUR, atbalsta intensitāte -55 % (sīkajiem, mazajiem komersantiem), - 45 % (vidējiem komersantiem)

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/norvegijas-finansu-instruments

-) Neliela apjoma grantu shēma “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde”

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: 10 000 – 130 000 EUR, atbalsta intensitāte 35%-70%

Atbalstāmās darbības: tiek izstrādāts vismaz viena jauna produkta vai tehnoloģijas prototips, kas nav paredzēts komerciālām vajadzībām.

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/norvegijas-finansu-instruments/neliela-apjoma-grantu-shemas