Jaunu pētniecības projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 17.03.2021

Tuvākā padomes sēde, kurā plānots skatīt jaunu pētniecības projektu pieteikumus, paredzēta 2021.gada 23.martā. LPKC pieejamais ERAF:

  1. Nozares projektiem – nav pieejams
  2. Starpnozaru projektiem – 100,214.02 EUR
  3. Kopā: 100,214.02 EUR

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 17.03.2021, sūtot zemāk minēto dokumentu komplektu uz armands.lejas-krumins@lpuf.lv, cc: evita.jaunozola@fidea.lv
 
Iesniedzamie dokumenti:

  1. pieteikuma forma;
  2. tāme;
  3. prezentācija;
  4. pēdējo 3 gadu pārskati;
  5. mazo, vidējo komersantu deklarācija, kas balstīta uz pēdējā noslēgta finanšu gada datiem;
  6. citi pamatojošie dokumenti, ja attiecināms.

Pieteikuma formas var saņemt, sazinoties ar Evitu Jaunozolu (evita.jaunozola@fidea.lv; 22424220)

Rekomendējošie nosacījumi:

Ieteicamais projekta ilgums: ~ 1 gads
Ieteicamais projekta lielums: EUR: 100-200 t. EUR (attiecināmās izmaksas)
Paredzamais pētījuma uzsākšana: ne ātrāk kā 01.04.2021 līdz 30.06.2022 (maksimums)
Pētījuma īstenotājam/-iem nedrīkst būt nodokļu parādi.
Pētījumu īstenotājam/-iem nedrīkst būt grūtībā nonākuša statuss.
Eksperimentālai izstrādei: jāsastāda vismaz 25% no kopējā pētījuma budžeta (attiecināmajām izmaksām)

 

Padomes sēžu statistika (Excell)